اخبار شرکت
به دنبال اعلام نتایج بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان تهران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ موفق شد عنوان دستگاه برگزیده در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت را از آن خود کند.
1399/7/1
شبکه برق فرسوده روستاهای همه سین، هاجرآباد و یان چشمه در شرقی ترین بخش تهران، اصلاح و بهسازی خواهد شد.
1399/6/31
حسین صبوری؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با حضور در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت، ضمن پاسخگویی مستقیم به سوالات شهروندان تهرانی، به درخواست های آنان در حوزه برق، رسیدگی کرد.
1399/6/29
ثبت و پیگیری تمامی مراحل خریداری انشعاب برق جدید برای تهرانی ها به شکل غیرحضوری، امکان پذیر است.
1399/6/26
29 شهریورماه، حسین صبوری؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با حضور در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت، پاسخگوی تماس های تلفنی شهروندان پایتخت خواهد بود
1399/6/24
مشترکان برق پایتخت می توانند بدون خروج از منزل و محل کار، قبض برق و سوابق مصرف اشتراک خود را مشاهده و دریافت کنند.
1399/6/17
مجموعه اخبار
طرح پویش
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال