آقای حسین صبوری مدیر عامل
تلفن مستقیم: 021-85122404
فکس: 85577300
پست الکترونیکی: saboori(at)tbtb.ir
فرم ارتباط با مدیرعامل
آدرس:

شیخ بهائی جنوبی- بعد از پل همت- شهرک والفجر- جنب پست برق شیخ بهایی خیابان14/2(سوم) طبقه سوم کدپستی:1435893737

آقای کامبیز ناظریان قائم مقام
تلفن مستقیم: 021-88056973
فکس: 85577300
پست الکترونیکی: nazerian(at)tbtb.ir
فرم ارتباط با قائم مقام
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه همکف کدپستی:1435893737
آقای قاسمی معاونت منابع انسانی
تلفن مستقیم: 021-88623290
فکس: 88623291
پست الکترونیکی: ensani(at)tbtb.ir
فرم ارتباط با معاونت منابع انسانی
آدرس: شیخ بهائی جنوبی- بعد از پل همت- شهرک والفجر- جنب پست برق شیخ بهایی خیابان14/2(سوم) طبقه همکف کدپستی:1435893737
آقای بهرامی معاونت برنامه ریزی
تلفن مستقیم: 021-88623340
فکس: 88623341
پست الکترونیکی: bahrami(at)tbtb.ir
فرم ارتباط با معاونت برنامه ریزی
آدرس: شیخ بهائی جنوبی- بعد از پل همت- شهرک والفجر- جنب پست برق شیخ بهایی خیابان14/2(سوم) طبقه دوم کدپستی:1435893737
آقای مسعود عزیزی معاونت فروش و خدمات مشترکین
تلفن مستقیم: 021-88215511
فکس: 85577300
پست الکترونیکی: azizi(at)tbtb.ir
فرم ارتباط با معاونت مشترکین
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه اول کدپستی:1435893737
آقای حمیدرضا منصوری معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
تلفن مستقیم: 021-88067070
فکس: 88601920
پست الکترونیکی: mansouri(at)tbtb.ir
فرم ارتباط با معاونت دیسپاچنگ
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه همکف کدپستی:1435893737
خانم رامش خواه  معاونت مهندسی و نظارت
تلفن مستقیم: 021-88048922
فکس: 88048922
پست الکترونیکی: rameshkhah(at)tbtb.ir
فرم ارتباط با معاونت مهندسی
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه دوم کدپستی:1435893737
آقای رامین شیخ اسمعیلی  معاونت مالی و پشتیبانی
تلفن مستقیم: 021-88623301
فکس: 88623371
پست الکترونیکی: sheikhesmaeeli(at)tbtb.ir
فرم ارتباط با معاونت مالی
آدرس: شیخ بهائی جنوبی- بعد از پل همت- شهرک والفجر- جنب پست برق شیخ بهایی خیابان14/2(سوم) طبقه اول کدپستی:1435893737