میز خدمت به وزارت کشور رسید
میز خدمت به وزارت کشور رسید

میز خدمت به وزارت کشور رسید

میزخدمت الکترونیکی ، به منظور آشنائی با خدمات متنوع غیرحضوری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در وزارت کشور، برپا شد.

نگاه جامع معاونت منابع انسانی بر شایسته گزینی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
نگاه جامع معاونت منابع انسانی بر شایسته گزینی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

نگاه جامع معاونت منابع انسانی بر شایسته گزینی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ، از شایسته گزینی در انتخاب پست های کلیدی سازمانی در این شرکت خبر داد.

ارائه خدمات مرکز فوریت های برق 121؛ افزایش رضایتمندی مشترکان

ارائه خدمات مرکز فوریت های برق 121؛ افزایش رضایتمندی مشترکان

یکی از دغدغه های اصلی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، افزایش رضایتمندی مشترکان و سهولت ارتباط مردم با شرکت است. در این راستا گام های موثری برداشته شده است. یکی از این اقدامات راه اندازی مرکز فوریت های برق می باشد.

وجود بیش از چهل در صد مصرف انرژی پایتخت در معاونت شمالغرب

وجود بیش از چهل در صد مصرف انرژی پایتخت در معاونت شمالغرب

مهندس فرید حیدری،عضو هیأت مدیره شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و معاون هماهنگی و نظارت شمالغرب در گفتگو با روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اظهار داشت: بیش از چهل در صد مصرف انرژی پایتخت در معاونت شمالغرب وجود دارد.

مديريت دانش سازماني ضرورتي  بر كسب مزيت رقابتي و حفظ بقاء و بهبود عملكرد فردي و سازماني

مديريت دانش سازماني ضرورتي بر كسب مزيت رقابتي و حفظ بقاء و بهبود عملكرد فردي و سازماني

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب‌ناپذیری است. در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش‌ مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

انرژی خورشیدی-انرژی سبز

انرژی خورشیدی-انرژی سبز

خورشید، گوی غول پیکر درخشانی در وسط منظومه شمسی و تامین کننده نور، گرما و انرژی های دیگر زمین است. تقریبا تمامی منابع انرژی روی زمین بوسیله خورشید تامین می گردد. فقط انرژی اتمی، انرژی داخل زمین و آن قسمتی از انرژی جذر و مد که بوسیله نیروی جاذبه ماه می باشد بوسیله خورشید تامین نمی شود.

سازوکار کاهش پیک بار برق

سازوکار کاهش پیک بار برق

حسین صبوری،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت:برق زیرساخت زیرساخت‌هاست و امروزه این انرژی جزء لاینفکی از زندگی بشر به‌شمار می‌رود. در این میان امنیت و آرامش مردم بیش از گذشته به انرژی برق گره خورده است.