توزیع برق پایتخت، میزبان همکاران خود از استان کردستان شد

توزیع برق پایتخت، میزبان همکاران خود از استان کردستان شد

معاون خدمات مشترکین و مدیر دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، با حضور در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از روند اجرای طرح های قرائت و کنترل از راه دور لوازم اندازه گیری این شرکت، بازدید کردند.

طرح کاهش پسماند در توزیع برق پایتخت به اجرا در خواهد آمد

طرح کاهش پسماند در توزیع برق پایتخت به اجرا در خواهد آمد

به منظور دست یابی به محیط زیستی سالم تر و در راستای همکاری در تحقق برنامه ها و اهداف شهرداری تهران در کاهش پسماند، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، اقدام به اجرای طرح "کاپ" در ساختمان های اداری این شرکت خواهد کرد.

خرید 200 کنتور فهام در سال 1400 برای کاهش پیک مصرف
در پنجمین نشست کمیته عالی مدیریت مصرف تصویب شد؛

خرید 200 کنتور فهام در سال 1400 برای کاهش پیک مصرف

در پنجمین نشست کمیته عالی مدیریت مصرف پیک 1400 که با حضور مدیر عامل و جمعی از معاونان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد، برنامه های گذر از تابستان سال آینده مورد بررسی قرار گرفت.