اپلیکیشن برق من
برنامه‌های کاربردی برای موبایل

برنامه‌های کاربردی برای موبایل

اپلیکیشن همراه برق تهران

اپلیکیشن برق من (سبا)

انرژی تجدید پذیر خرید تضمینی

مدیریت مصرف

ویژه همکاران

ویژه همکاران

سلامت اداری و مبارزه با فساد

سلامت اداری و مبارزه با فساد

دبیرخانه الکترونیکی

مناقصات و مزایدات

بازرسی و رسیدگی به شکایات

بازرسی و رسیدگی به شکایات

برای خرید انشعاب برق، غیرحضوری اقدام کنید

برای خرید انشعاب برق، غیرحضوری اقدام کنید

ثبت و پیگیری تمامی مراحل خریداری انشعاب برق جدید برای تهرانی ها به شکل غیرحضوری، امکان پذیر است.

تقدیر از جوانان و زنان نمونه و ایثارگران توزیع برق پایتخت در جشن انقلاب
چهارمین مانور مدیریت بحران در منطقه برق سینا برگزار شد
ماه رمضان
سال 1400
خبر