بسمه تعالی

بیانیه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه  (IMS)

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکتی است دارای شخصیت حقوقی و مستقل که در زمینه تامین و توزیع نیروی برق مطمئن و پایدار و با کیفیت مطلوب در محدوده تعریف شده ، با رعایت آئین نامه ها ، مقررات و ضوابط صنعت برق وظیفه برق رسانی به متقاضیان و مشترکین را بر عهده دارد. این شرکت با اتکال به خداوند سبحان ، در راستای جلب رضایت و کسب اعتماد و تکریم مشتریان و ارتقای سطح خدمات رسانی و حفظ سلامت کارکنان و محیط زیست ، متعهد جهت نیل به اهداف مشروحه زیر می باشد.

1. بهبود بهره برداری و توسعه شبکه ها ی توزیع نیروی برق برای پاسخگویی سریع و مناسب به مشتریان

2. تلاش در جهت تامین حداکثر رضایتمندی مشتریان ، ارائه خدمات اثربخش و بهبود مستمر فرایندها

3. توسعه و ارتقاء ظرفیت تامین کنندگان به عنوان عضوی از زنجیره انجام خدمات

4. ارتقاء و بهبود توانمندیها و مهارتهای فرد ی و حرفه ا ای نیروی انسانی شرکت از طریق آموزش به منظور افزایش بهره وری مستمر آنان

5. بهبود اطلاع رسانی جهت بهینه سازی مصرف برق با حفظ حقوق ماد ی و معنوی ذینفعان

6. بهره گیری از دستاوردهای جدید فن آوری در زمینه صنعت برق

7. پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی

8. حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی

9.   رعایت قوانین و الزامات ایمنی ، بهداشتی   و زیست محیطی

10. ایجا د سازمانی آراسته ،مرتب و پاکیزه

از این رو شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ جهت دستیابی به اهداف فوق اقدام به استقرار ، حفظ و بهبود مستمر سامانه های مدیریت یکپارچه مبتنی بر استاندارد  مدیریت کیفیت  ISO9001:2008 ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر OHSAS18001:2007 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004و نظام آراستگی محیط کار(  (5sنموده و بر این باور است که استقرار آن می تواند رضایت خاطر هر چه بیشتر مشتریان و ذینفعان را فراهم آورد. مدیریت با بازنگری مستمر و تامین منابع مورد نیاز ، تعهد خود را در حفظ و بهبود مستمر سیستمهای مدیریتی را نشان داده و کارکنان شریف شرکت نیز با نشان دادن ارزشهای معنوی مانند عدالت محوری ، وظیفه محوری ، نظم اداری ، کارگروهی و ارزشهای اخلاقی همواره باعث توسعه فرهنگ کیفیت ، ایمنی، بهداشت  و محیط زیست می باشند.

فایل ها