صفحه اصلي > کارنامه شرکت 
بروز رسانی: 1397/06/12 - 8:49:28
 

کارنامه سال 89 (تاریخ درج: 1390/05/17، نوع فایل: PDF، حجم فایل: 2.48 MB)

کارنامه سال 90 (تاریخ درج: 1391/05/15، نوع فایل: PDF، حجم فایل: 16.9 MB)

کارنامه سال 90 (انگلیسی) (تاریخ درج: 1391/05/15، نوع فایل: PDF، حجم فایل: 2.43 MB)

کارنامه سال 91 (تاریخ درج: 1392/05/13، نوع فایل: PDF، حجم فایل: 60.8 MB)

کارنامه سال 92 (تاریخ درج: 1393/06/09، نوع فایل: PDF، حجم فایل: 14.7 MB)

کارنامه سال 93 (تاریخ درج: 1394/05/09، نوع فایل: PDF، حجم فایل: 20 MB)

کارنامه سال 94 (تاریخ درج: 1395/05/10، نوع فایل: PDF، حجم فایل: 45.9 MB)

کارنامه سال 95 (تاریخ درج: 1396/05/19، نوع فایل: PDF، حجم فایل: 63.3 MB)

کارنامه سال 96 (تاریخ درج: 1397/06/11، نوع فایل: PDF، حجم فایل: 55 MB)

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال