صفحه اصلي > دستورالعمل ها و قراردادهای مدیریت مصرف 
بروز رسانی: 1396-10-17 - 14:50:53
 

        ضوابط اجرایی برنامه های پاسخگویی بار در سال 1396

        قرارداد خرید برق از مولدهای خودتامین در سال 1396

 

        راهنمای انتخاب تجهیزات الکتریکی مناسب

         نحوه مدیریت مصرف با طراحی مناسب منزل و محل کار

        محاسبه هزینه مصرف 
    

شماره های تماس جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر :

  • خانم مهندس رستمی ( مشترکین دیماندی اداری )  85120360
  • خانم مهندس شکوریان ( مشترکین دیماندی صنعتی ) 85120370
  • آقای مهندس آقازاده ( مولدهای خود تامین و  مشترکین دیماندی صنعتی )   85120196
  • خانم مهندس مبشری     85120307
  • خانم مهندس باباخانی    85120398
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال