صفحه اصلي > دستورالعمل ها و قراردادهای مدیریت مصرف 
بروز رسانی: 1396-3-22 - 13:31:3
 

 

 

  

شماره های تماس جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر :

  • خانم مهندس رستمی ( مشترکین دیماندی اداری )  85120360
  • خانم مهندس شکوریان  ( مشترکین دیماندی صنعتی ) 85120370
  • آقای مهندس آقازاده   ( مولدهای خود تامین و  مشترکین دیماندی صنعتی )   85120196
  • خانم مهندس مبشری     85120307
  • خانم مهندس باباخانی    85120398
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال