صفحه اصلي > دستورالعمل ها و قراردادهای مدیریت مصرف 
بروز رسانی: 1397-1-27 - 17:57:15
 

 

فرم های تفاهمنامه های  همکاری مشترکین در طرح های پاسخگویی بار  

        

 

شماره های تماس جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر :

  • خانم مهندس رستمی ( مشترکین دیماندی اداری )  85120360
  • خانم مهندس شکوریان ( مشترکین دیماندی صنعتی ) 85120370
  • آقای مهندس آقازاده ( مولدهای خود تامین و  مشترکین دیماندی صنعتی )   85120196
  • خانم مهندس مبشری     85120307
  • خانم مهندس باباخانی    85120398
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال