صفحه اصلي > سازمانهای بالادستی،زیرمجموعه ها > تماس نهادها و وزارتخانه ها 
بروز رسانی: 1395-11-9 - 15:28:46
 

   
مراکز و نهادهای دولتی
شهرداری تهرانhttp://tehran.ir/
قوه قضائیهhttp://www.dadiran.ir/
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.iranair.com/
سیستم قوانین و مقررات کشورhttp://dotic.ir/
سازمان بیمه سلامت ایرانhttp://th.ihio.gov.ir/Portal/Home/default.aspx
شوری عالی انفورماتیکhttp://www.shci.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=4406d00e-c402-4027-988c-bffbda1196e2
شبکه اطلاعات پزشکی وزارت بهداشتhttp://www.hbi.ir/default.aspx?templateid=0
اداره کل بورس و امور دانشجویان خارجhttp://scholarship.saorg.ir/
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانhttp://iccima.ir/
اتاق بازرگانی استان فارسhttp://www.sccim.ir/fa/
   

   
وزارت خانه ها
وزارت کشورhttp://www.moi.ir/
وزارت علوم تحقیقات وفناوریhttp://msrt.ir/fa
وزارت صنایع و معادنhttp://www.mimt.gov.ir/
وزارت تعاونhttp://www.mcls.gov.ir/
وزارت پست و تلگراف و تلفنhttp://www.post.ir/homepage.aspx?site=PostPortal&tabid=1&lang=fa-IR
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیhttp://www.behdasht.gov.ir/
وزارت امور خارجهhttp://www.mfa.gov.ir/
وزارت امور اقتصاد و داراییhttp://www.mefa.gov.ir/
وزارت نفتhttp://www.mop.ir/
وزارت نیروhttp://moe.gov.ir/
   سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال