صفحه اصلي > تماس سازمانهای مربوطه > سازمانهای غیروابسته 
بروز رسانی: 1399-4-22 - 7:53:36
 

استانداری تهران

آدرس الکترونیکی:

https://www.ostan-th.ir/

آدرس پستی :

 

میدان آرژانتین ،ابتدای آفریقای شمالی بلوار دادمان ،استانداری تهران

شماره تلفن خانه : 021-84691010
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال