صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > تغییر تعرفه 
بروز رسانی: 1395-7-7 - 17:25:51
 

مشترکین میتوانند در صورت تغییر کاربری انشعاب مورد استفاده خود و یا استفاده از تعرفه های مخفف با ارائه اسناد مثبته نسبت به تغییر تعرفه اشتراک خود اقدام نمایند. (تغییر تعرفه)

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال