صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > صدور تسویه حساب  
بروز رسانی: 1395-7-7 - 17:31:11
 
هدف از این خدمت ارائه تسویه حساب هزینه انشعاب ، برق مصرفی ، لامپ کم مصرف ، غیر مجاز و ...می باشد.
مشترکین می توانند به دو طریق نسبت به دریافت تسویه حساب اقدام فرمایند :
مشترکین می توانند جهت دریافت تسویه حساب برق مصرفی بادردست داشتن آخرین صورتحساب پرداخت شده برق مصرفی و کیلووات های میان بار،اوج بار و کم بار ثبت شده در کنتور با مراجعه به منطقه برق (نام و آدرس منطقه در صورتحساب مشخص گردیده است) نسبت به دریافت تسویه حساب اقدام فرمایند.
مشترکین می توانند با مراجعه به وب سایت شرکت به آدرس www.tbtb.ir خدمات غیر حضوری ، درخواست خدمات (اینجا) و ثبت موضوع درخواست اقدام فرمایند.
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال