صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > کاهش آمپراژ 
بروز رسانی: 1395-7-7 - 17:13:48
 
کلیه مشترکین می توانند درخواست کاهش قدرت قراردادی خود را بنمایند . در کاهش قدرت اعم از اینکه با تغییر یا بدون تغییر ولتاژ باشد ، بخشی از مابه التفاوت هزینه تامین برق در دو حالت انشعاب موجود و انشعاب درخواستی بر اساس جدول " هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق "  مطابق تبصره ماده 34 بحساب مشترک منظور می گردد .
ضمناً هزینه اعمال هر گونه تغییرات در تاسیسات برق نیز بر عهده مشترک است(متقاضیان میتوانند جهت درخواست انشعاب به (اینجا) مراجعه فرمایند.
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال