صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > افزایش آمپراژ 
بروز رسانی: 1395-7-7 - 17:14:38
 

کلیه مشترکین یا استفاده کنندگان از برق می توانند درخواست افزایش قدرت قراردادی را ( بنام صاحب انشعاب ) بنمایند ، انجام درخواست منوط به وجود امکانات لازم برای شرکت است .مشترکین مشمول نرخهای مخفف برای افزایش قدرت می باید مجوزهای لازم را به شرکت ارائه نمایند . (متقاضیان میتوانند جهت درخواست انشعاب به (اینجا) مراجعه فرمایند.

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال