صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > جمع آوری موقت انشعاب 
بروز رسانی: 1395-7-7 - 17:16:22
 

کلیه مشترکین میتوانند برای مواقعی که بطور موقت از انشعاب خود استفاده نمی کنند ، درخواست جمع آوری موقت انشعاب خود را ارائه نمایند. (متقاضیان میتوانند جهت درخواست انشعاب به (اینجا) مراجعه فرمایند.)

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال