صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > آزمایش کنتور 
بروز رسانی: 1395-7-7 - 17:19:53
 

بررسی صحت عملکرد لوازم اندازه گیری (کنتور) با استفاده از دستگاه تست مرجع در آزمایشگاههای کنتور مناطق برق(متقاضیان میتوانند جهت درخواست انشعاب به (اینجا) مراجعه فرمایند.

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال