صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > صدور قبض المثنی 
بروز رسانی: 1395-7-7 - 17:22:0
 
هدف از این خدمت ارائه صورتحساب صادر شده به مشترک می باشد.
مشترکین می توانند به سه طریق نسبت به دریافت صورتحساب المثنی اقدام فرمایند :
مراجعه به وب سایت شرکت به آدرس www.tbtb.ir خدمات غیر حضوری ، رویت صورتحساب برق مصرفی (اینجا) با ثبت شماره رمز رایانه به همراه دیجیت ، شماره پرونده و یا شناسه قبض نسبت به دریافت آخرین صورتحساب برق مصرفی خود اقدام فرمایند.
با دردست داشتن یکی از صورتحساب های اشتراک خود و مراجعه به منطقه (نام و آدرس منطقه در صورتحساب مشخص گردیده است) نسبت به دریافت صورتحساب المثنی اقدام فرمایند
مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (فهرست دفاتر در وب سایت شرکت به آدرس www.tbtb.ir راهنمای مراجعین ، لیست دفاتر پیشخوان (اینجا) موجود است)
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال