صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > تغییر یا تمدید تعرفه 
بروز رسانی: 1395-6-29 - 16:19:33
 

مراحل انجام تغییر یا تمدید تعرفه

1-  مراجعه به واحد تشخیص واقع در منطقه برق درج شده بر روی صورتحساب

2- ارائه درخواست تغییر یا تمدید

3-  ارائه آخرین صورتحساب پرداختی 

4-  ارائه مدارک از سازمانهای مربوطه 

 

مراحل انتخاب گزینه  

در صورت دارا بودن تعرفه مصارف تولید

   1-  مراجعه به واحد تشخیص واقع در منطقه برق درج شده بر روی صورتحساب

   2- ارائه درخواست گزینه

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال