صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > صدور تسویه حساب 
بروز رسانی: 1395-6-29 - 15:59:16
 

مراحل صدور تسویه حساب

1- مراجعه به واحد تشخیص منطقه برق درج شده بر روی صورتحساب 

2- ارائه درخواست صدور تسویه حساب 

3- ارائه آخرین صورتحساب

4- اعلام رقم کنونی کنتور 

5- بررسی وضعیت کلیه بدهیها (انرژی مصرفی - اقساط باقیمانده - لامپ کم مصرف - غیر مجاز و... )

6- پرداخت بدهی در صورت وجود

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال