صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > اصلاح صورتحساب 
بروز رسانی: 1395-6-29 - 16:6:7
 

مراحل صدور تسویه حساب

1- مراجعه به واحد تشخیص منطقه برق درج شده بر روی صورتحساب

2- ارائه درخواست بررسی صورتحساب

3- ارائه صورتحساب غلط به همراه سوابق مربوطه

4- اعلام رقم کنونی کنتور


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- ارائه درخواست بررسی صورتحساب

3- ارائه صورتحساب غلط به همراه سوابق مربوطه

 

 

 

 

 

4- اعلام رقم کنونی کنتور

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال