اخبار شرکت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نشست هماهنگی منطقه برق مولوی گفت:رعایت حقوق مشترکان و اخلاق مداری سر لوحه برنامه شرکت توزیع برق تهران در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.
1396/9/22
ه همت حوزه مقاومت بسیج شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ، مسابقه تیراندازی با کلت جنگی در دو گروه برگزار شد .
1396/9/21
دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد،مناقصه و مزایده و رله های ثانویه با حضور برخی از معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد.
1396/9/19
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، صبح دیروز در بازدید از منطقه برق مولوی ، بر سیاستهای شرکت در راستای انجام فعالیت ها بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده ، تاکید کرد .
1396/9/14
با اقدام موفقیت آمیز نیرو های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،مانور اصلاح و ساماندهی شبکه برق رسانی منطقه برق دانشگاه اجرا شد.
1396/9/11
نشست هم اندیشی کانون بسیج متخصصین و مهندسین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با رویکرد تاکید بر تخصص محوری در هفته بسیج برگزار شد.
1396/9/8
آرشیو اخبار
توزیع برق
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال