اخبار شرکت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، اجرای پویش برق امید را فرصت طلایی پیش روی صنعت برق کشور به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور و همچنین موفقیت هرچه بیشتر درکنترل پیک بار در فصل گرما دانست.
1399/8/7
بهره برداری از سامانه اینترنتی ستاد خبری حراست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با هدف دریافت و ثبت گزارشات شهروندان تهرانی، آغاز شد.
1399/8/5
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، اجرای طرح برق امید را فرصتی ارزنده برای قدردانی از مشارکت و همراهی مشترکان خانگی برق پایتخت در مدیریت مصرف برق دانست.
1399/7/28
تمام طول شبکه فشار ضعیف هوایی پایتخت، نوسازی و با کابل خودنگهدار جایگزین شد.
1399/7/22
استاندار تهران با حضور در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با تقدیر از راه اندازی سامانه هوشمندسازی مراکز اتفاقات برق(هما)، این سامانه را راهکاری موثر در تامین رضایت شهروندان دانست.
1399/7/22
با راه اندازی سامانه هما، از این پس، رسیدگی به حوادث و اتفاقات شبکه برق در پایتخت، به شکل هوشمند، انجام خواهد شد.
1399/7/22
مجموعه اخبار
طرح پویش
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال