صفحه اصلي > تماس با ما >  ارتباط با مدیران ارشد 
 

مشخصات تصویر
آقای سیدمحمد هاشمی مدیر عامل
تلفن مستقیم: 85120000
تلفن داخلی: 3450
فکس: 85577300
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه همکف
ax5
آقای ناظریان معاون بهره برداری و دیسپاچینگ
تلفن مستقیم: 85120130
تلفن داخلی: 3326
فکس: 85577300
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه همکف
nazerian
آقای منصوری سرپرست معاونت برنامه‌ریزی
تلفن مستقیم: 85122357
تلفن داخلی: 2357
فکس: 85577300
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران انتهای خیابان کارگر شهرک والفجر بعد از استخر صدف انتهای خیابان سوم طبقه دوم
 
آقای الله مرادی معاون منابع انسانی
تلفن مستقیم: 88623290
تلفن داخلی: 2110
فکس: 85577300
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران انتهای خیابان کارگر شهرک والفجر بعد از استخر صدف انتهای خیابان سوم طبقه همکف
 
آقای ارسطو قائم مقام و معاون هماهنگی
تلفن مستقیم: 88623286
پست الکترونیکی:
ax2
آقای اسکندری معاون مهندسی و نظارت
تلفن مستقیم: 85120110
تلفن داخلی: 3409
فکس: 85577300
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه دوم
skandari
آقای جعفریان معاون مالی و پشتیبانی
تلفن مستقیم: 88623301
تلفن داخلی: 2261
فکس: 85577300
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران انتهای خیابان کارگر شهرک والفجر بعد از استخر صدف انتهای خیابان سوم طبقه اول
jafarian
آقای ملکی وش معاونت فروش و خدمات مشترکین
تلفن مستقیم: 85120119
تلفن داخلی: 3490
فکس: 85577300
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه دوم
 

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل