صفحه اصلي >  معاونت ها و دفاتر > معاونت هماهنگی و نظارت جنوبغرب  
بروز رسانی: 1395-10-4 - 13:53:35
 
معرفی معاونت

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: فريبرز فارغ پور‌ ‌

سال تولد: 1342

مدرک تحصيلي: کارشناسي ارشد مدیریت بهره برداری‌

کارشناسي: برق الكترونيك‌ ‌

سوابق اجرايي در صنعت برق:

سمت سال
كارشناس بازرسي شبكه 1369 تا1373
كارشناس طراحي ونظارت ‌ ‌ 1373 تا 1374
رئيس طرح ونظارت ‌ 1374 تا 1375
معاون بهره برداري 1375 تا 1377
مديرمنطقه برق سينا 1377 تا 1381
مديرمنطقه برق رودكي 1381 تا 1383
معاون فني وبرنامه ريزي 1383 تا 1387
معاون بهره برداري وديسپاچينگ 1387 تا 1389
مديريت منطقه برق شميران 1389 تا 1395
سرپرست معاونت هماهنگی ونظارت جنوبغرب 1395 تاکنون
مناطق زیرمجموعه
نام منطقه نام مدير منطقه شماره تماس
منطقه برق سينا آقاي فردین آذری 66292900
‌ منطقه برق بهمن آقاي قاسمی 55463837
‌منطقه برق رودکي آقاي مرادی 66616157
‌ منطقه برق فارابي آقاي مرحمتي 66893625
منطقه برق سهروردي آقاي احسانی 66048014
تماس با ما
نام معاونت / دفتر معاونت هماهنگي و نظارت جنوبغربي
شماره تلفن 44098408
نمابر 44085673
نشاني پستي تهران ميدان صادقيه بلوار آيت الله کاشاني ايستگاه با صفا ساختمان 3
رايانامه alborzi@tbtb.ir
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال