صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > خدمات مشترکین 
بروز رسانی: 1395-10-20 - 20:28:49
 

 

خدمات مشترکین
نام خدمت شرح خدمت دریافت فرم لینک خدمت
صورت حساب برق مصرفی و پرداخت اینترنتی
تغییر نام
اصلاح صورت حساب
صدور تسویه حساب
ارسال اطلاعیه تسویه حساب
پاسخ به استعلام
تغییر یا تمدید تعرفه
انتخاب گزینه
صدور قبض المثنی
فروش اقساطی لامپ کم مصرف
عضویت در طرح بانک-پرداخت
جابجایی داخلی کنتور
اصلاح انشعاب و تجهیزات مربوطه
آزمایش کنتور
جمع آوری دائم انشعاب
جمع آوری موقت انشعاب
جابجائی جعبه انشعاب
فروش انشعابات غیر دیماندی
فروش انشعابات دیماندی و مجموعه ها با قدرت 30 کیلو ولت و بیشتر
واگذاری انشعاب آزاد
درخواست انشعاب آمپری
افزایش آمپراژ
کاهش آمپراژ
تغییر مکان داخلی
قطع موقت انشعاب
نصب مجدد انشعاب
تفکیک و ادغام انشعاب آمپری
وصل مجدد انشعاب
اصلاح نام
درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب
اصلاح اطلاعات
سوابق مصارف و صورتحساب
سوابق پرداخت
محاسبه برق مصرفی براساس اطلاعات خود اظهاری
صدور قبض خارج ازدوره
بررسی صورتحساب
تسویه حساب
تغییرات قدرت(افزایش، کاهش دائم، تفکیک و ادغام)
خدمات پس از فروش
درخواست انشعاب موقت
درخواست انشعاب بدون تخریب و نوسازی
درخواست انشعاب با تخریب و نوسازی
پیگیری درخواست
هزینه های خرید انشعابات
شماره تلفن های ضروری برای تماس با مناطق
سامانه ارسال صورتحساب از طریق پیامک 10001521
امکان دریافت الکترونیکی قبوض برق بصورت گروهی و تجمعی

 

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال