اخبار شرکت
برق 147 سازمان و اداراتی که الگوی مصرف برق و بخشنامه استانداری مبنی بر مدیریت و کاهش مصرف انرژی را رعایت نکرده اند، قطع شد.
1397/4/28
کارگاه ها و نشست های آموزشی ایمنی در مناطق برق بوعلی، آزادی و مولوی برگزار شد.
1397/4/27
در نشست کمیته عالی مدیریت مصرف، عملکرد پروژه های کاهش پیک بار تابستان در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.
1397/4/26
نشست فرماندهان و اعضای شورا حوزه مقاومت بسیج در شرکت توزیع برق تهران بزرگ ظهر امروز سه شنبه بیست و ششم تیرماه برگزار شد.
1397/4/26
آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر در نخستین گردهمایی وصول مطالبات شرکت های برق منطقه ای و توزیع های نیروی برق سراسرکشور، با اهدا لوحی از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در خصوص کسب عنوان شرکت برتر در وصول مطالبات بهای برق تشکر کرد.
1397/4/25
برق ساختمان مرکزی 5 بانک و 25 ساختمان اداری در پایتخت به علت عدم رعایت الگوی مصرف و بخشنامه استانداری مبنی بر مدیریت و کاهش مصرف انرژی قطع شد.
1397/4/23
مجموعه اخبار
توزیع برق
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال