اخبار شرکت
برنامه عملیاتی پروژه های کاهش پیک بار97 در دهمین کمیته مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ مورد بررسی قرار گرفت.
1397/5/21
کمیته های تخصصی، جلسات،کارگاه ها و نشست های آموزشی ایمنی در مناطق برق آزادی، قدس، بعثت، افسریه،نارمک، بهمن، رودکی و تهرانپارس برگزار شد.
1397/5/21
هفتمین نشست مدیریت پیک بار شبکه در تابستان سال جاری در توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد.
1397/5/20
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ از اجرای مرحله سوم طرح پایش و ارزیابی مصرف برق ادارات، از بیستم مرداد ماه خبر داد.
1397/5/18
روز خبرنگار بر پرچمداران عرصه خبر گرامی باد.
1397/5/17
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طی بازدیدی سرزده، از فعالیت های منطقه برق سعادت آباد بازدید کرد.
1397/5/16
مجموعه اخبار
توزیع برق
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال