اخبار شرکت
برای نخستین بار در کشور، پیش تولید مستندی بلند در خصوص فعالیت ها و تلاشهای کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، آغاز شد.
1399/11/6
نشست مشترک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شهرداری تهران با توافق طرفین در تعدیل روشنایی تمامی پارک ها و بوستان های پایتخت به کار خود پایان داد.
1399/11/5
وزیر نیرو و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری با ارسال نامه هایی، از خدمات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تامین برق این مرکز درمانی، قدردانی کردند.
1399/11/1
با همکاری مشترک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شهرداری تهران و در راستای تامین برق مورد نیاز شهروندان، روشنایی برخی از بوستان های پایتخت،کاهش داده شد.
1399/10/30
همزمان با مانور سراسری تعمیرات و بهینه سازی با محور تعدیل روشنایی و مبارزه با برق های غیرمجاز، تیم ویژه بحران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز طی مانوری در محدوده منطقه برق نارمک، به شکل ضربتی، اقدام به رفع معایب شناسایی شده در تجهیزات شبکه برق این منطقه کرد.
1399/10/27
قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نخستین نشست مدیریت بار زمستان 1399، همکاری همه جانبه مشترکان صنعتی و اداری در پایتخت را به منظور عبور از بحران انرژی زمستان سال جاری، حیاتی خواند.
1399/10/27
مجموعه اخبار
طرح پویش
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال