اخبار شرکت
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس نمایشگاه دست آوردهای صنعت آب و برق"یادیاران" با مشارکت شرکت توزیع برق تهران بزرگ در محل پارک لاله تهران برپاشد.
1396/7/1
در نشست کنترل هوشمند تاسیسات آب شرب و تاثیر آن بر پیک سایی ،ظرفیت های دو شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و آبفای تهران در تولید برق با فرکانس ثابت از نوسان های آب شهری مورد بررسی قرار گرفت.
1396/6/29
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با حضور مهندس حسین صبوری مدیر عامل شرکت از نمایشگاه آثار دفاع مقدس بازدید شد
1396/6/29
در راستای ترویج الگوی صحیح مصرف و حفظ و صیانت از شبکه های برق رسانی کارگاههای آموزشی مدیریت مصرف در پایگاههای بسیج منطقه برق مولوی برگزار شد.
1396/6/28
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در جریان بازدید از منطقه برق دانشگاه بر فراهم کردن فضای رشد ، آموزش و ارتقای جایگاه پیمانکاران شرکت به عنوان عضوی موثر در خانواده صنعت برق تاکید کرد.
1396/6/28
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،برنامه های هفته " دفاع مقدس " این شرکت را تشریح کرد.
1396/6/28
آرشیو اخبار
توزیع برق
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال