منابع اطلاعاتی
اخبار شرکت
دوازدهمین کمیته عالی مدیریت مصرف برق ، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برگزار شد.
1397/8/29
دومین نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد.
1397/8/28
دوره آموزشی سامانه فرماندهی حادثه، در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برگزار شد.
1397/8/27
در هجدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز برادران وزارت نیرو، تیم تنیس صنعت آب و برق استان تهران، موفق به کسب مقام دوم شد.
1397/8/23
شصت و دومین کمیته عالی تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با حضور مدیرعامل این شرکت برگزارشد.
1397/8/22
نشست فرماندهان و اعضای شورای بسیج شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با محوریت بزرگداشت هفته بسیج برگزار شد.
1397/8/22
مجموعه اخبار
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال